Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 9. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel“.

Õppekomplekti „Minu eesti keel“ kuuluvad:  õpik,  töövihik, sõnastik; õpetajaraamat lahtiste töölehtedega (tõlkeharjutused, tunnikontrollid, kontrolltööd, küsimuse- ja vastusekaardid, lauamäng); helisalvestised, esitlusmaterjalid (uus sõnavara, tunnikontrollid, tõlkeharjutused), õppe- ja grammatikavideod, grammatikatabel ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK 19.80 EUR;
TÖÖVIHIK koos sõnastikuga 11.20 EUR;
ÕPETAJARAAMAT töölehtede ja grammatikatabeliga 36.20 EUR;
Hindadele lisandub käibemaks 9%

Õpik:

9. klassi õpiku põhiteema on võimalused, mis pärast põhikooli lõpetamist õpilastele selles vanuses avanevad. Õpikus räägitakse suures osas haridusteemadel. Lisaks erinevatest ametitest, loomadest, tervisest, keskkonnast.

Eelnimetatud teemadele lisanduvad grammatikat käsitlevad teemad, mille põhirõhk on osastaval käändel: osastava käände tähendus; mitmuse osastav; osastav kääne teatud tegusõnadega; osastav kääne eessõnadega; osastav kääne ja maht; lõpetatud ja lõpetamata tegevus. 

Kokku on õpikus 21 teemat, millest 6 on seotud grammatikaga.

Töövihik

Töövihiku eri tüüpi harjutused toetavad õpiku materjali, kus kinnistatakse 9. klassis õpitavat sõnavara ja grammatikat.

Sõnastik

Töövihikuga on kaasas eesti-vene ja vene-eesti sõnastik, mis jääb õpilastele. Selles sõnastikus on kõik 1.–9. klassis õpitud nimi-, omadus- ja arvsõnad kolmes peavormis ning mitmuse osastava vormis; tegusõnad kolmes peavormis ning tud-vormis. 

Õpetajaraamat

Õpetajaraamatus on selgitused sinna juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja nende töövihikuharjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on märge. Õpetajaraamatu lõpus on õpetaja töökava ja kalenderplaan (I-V periood). Õppekavas on antud õppemeetodid, põhimõisted, kontrolli ja hindamise vormid ning eeldatavad õpitulemused.

Lisa

Töölehed

Õpetajaraamatuga on kaasas lahtised töölehed, kus on õpiku teemadega seotud tõlkeharjutused, tunnikontrollid, kontrolltööd ja lauamäng.

Esitlused

Kõik 9. klassi esitlusmaterjalid leiab õpetaja kodulehelt www.kirjatark.ee, mille parool on õpetajaraamatus.
Esitlusmaterjalides on uut sõnavara kinnistavad harjutused, tunnikontrollid, tõlkeharjutused.

Videod

9. klassis on kolme liiki videoid:
1) õppematerjali tutvustav video ning kuidas sellega töötada;
2) õppevideod saadetest;
3) grammatikavideod, kus on vene keeles seletatud kõiki õpikus olevaid grammatikateemasid.

Helisalvestised

Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Digiharjutused

Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Grammatikatabel

Õpetajaraamatuga on kaasas  grammatikatabel:
lõpetatud ja lõpetamata tegevus.