Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 8. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel“.

Õppekomplekti „Minu eesti keel“ kuuluvad:  õpik,  töövihik, sõnastik; õpetajaraamat lahtiste töölehtedega (tõlkeharjutused, tunnikontrollid, kontrolltööd, küsimus- ja vastuskaardid, mängukaardid, lauamängud);
helisalvestised, esitlusmaterjalid (uus sõnavara, tunnikontrollid, tõlkeharjutused, grammatikateemad), õppe -ja grammatikavideod, riputatavad grammatikatabelid ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK 19.80 EUR;
TÖÖVIHIK koos sõnastikuga 11.20 EUR;
ÕPETAJARAAMAT töölehtede ja grammatikatabelitega 36.20 EUR;
Hindadele lisandub käibemaks 9%

 

Õpik:

8. klassi õpikus on peamiselt Eestit tutvustavad sõnavarateemad: paigad, ilm, vaatamisväärsused, tuntud inimesed, muuseumid, teatrid, muusika, kino, kohvikud, tähtpäevad. Neile lisanduvad grammatikat käsitlevad teemad: mitmuse omastav kääne, mitmuse käänded, täisminevik, umbisikuline tegumood, lõksud.
Kokku on õpikus 18 teemat, millest viis on seotud grammatikaga.
 

Töövihik

Töövihiku eri tüüpi harjutused toetavad õpiku materjali, kus kinnistatakse 8. klassis õpitavat sõnavara ja grammatikat.

Sõnastik

Iga töövihikuga on kaasas eesti-vene ja vene-eesti sõnastik, mis jääb õpilastele. Selles sõnastikus on kõigi 1.–8. klassis õpitud sõnade kolm peavormi ning tud-vorm.

Õpetajaraamat

Õpetajaraamatus on selgitused selle juurde kuuluvate lahtiste töölehtede ning õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on vastav märge. Õpetajaraamatu lõpus on 8. klassi töökava ja kalenderplaan (I–V periood).

Lisa

Töölehed

Õpetajaraamatuga on kaasas lahtised töölehed, kus on õpiku teemadega seotud tõlkeharjutused, tunnikontrollid, kontrolltööd, küsimus- ja vastuskaardid, mängukaardid ja lauamängud.

Esitlused

Kõik 8. klassi esitlusmaterjalid leiab õpetaja kodulehelt www.kirjatark.ee, mille parool on õpetajaraamatus.
Esitlusmaterjalides on uut sõnavara kinnistavad harjutused, tunnikontrollid, tõlkeharjutused ja grammatikateemad.

Videod

8. klassis on kolme liiki videoid:
1) õppematerjali tutvustav video ning kuidas sellega töötada.
2) õppevideod saadetest.
3) grammatikavideod, kus on vene keeles seletatud kõiki õpikus olevaid grammatikateemasid.

Helisalvestised

Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Digiharjutused

Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Grammatikatabelid

Õpetajaraamatuga on kaasas kaks grammatikatabelit: täisminevik ja umbisikuline tegumood.