Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Hulgihind:
ÕPIK 22.00 EUR;
TÖÖVIHIK 14.00 EUR;
EESTI KEELE GRAMMATIKA ÕPIK KOOS HARJUTUSTEGA 17.00 EUR;
ÕPETAJARAAMAT töölehtedega 36.00 EUR;
Hindadele lisandub käibemaks 9%

 

„Minu eesti keel“ on eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega gümnaasiumile.

Õppekomplekti läbimiseks kulub õppijatel sõltuvalt keeletasemest kuni kolm õppeaastat.

Õppekomplekti „Minu eesti keel“ kuuluvad: õpik, töövihik, grammatikaõpik, õpetajaraamat lahtiste töölehtedega (tõlkeharjutused, tunnikontrollid, kontrolltööd, kaardid mängimiseks), helisalvestised, esitlusmaterjalid (tunnikontrollid, tõlkeharjutused, osa õpiku harjutusi), õppevideod.

Õpik:

Gümnaasiumi eesti keele õpik on jätk 1.–9. klassi õppekomplektidele „Minu eesti keel“. Õpik lähtub riiklikust õppekavast ja selles on kokku viis peateemat: 1. Inimene ja ühiskond, 2. Eesti ja maailm, 3. Kultuur ja looming, 4. Tehnoloogia ja keskkond, 5. Pere, haridus ja töö.

Töövihik

Töövihiku eri tüüpi harjutused toetavad õpiku materjali ja aitavad kinnistada gümnaasiumis õpitavat sõnavara ning grammatikat.

Grammatikaõpik koos harjutustega

See on terviklik grammatikaõpik koos harjutustega ja hõlmab nii põhikooli kui ka gümnaasiumi grammatikateemasid. Õpik on suurepärane abimees õpilasele, kes tahab õpitut korrata ja grammatikat erinevate harjutuste kaudu kinnistada. Selle õpiku järgi toimub ka gümnaasiumis õpetatavate grammatikateemade õppimine. Paljud põhikoolis õpitud teemad on
grammatikaõpikus laiemalt käsitletud.

Õpetajaraamat

Õpetajaraamatus on selgitused sinna juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja nende töövihikuharjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on märge. Õpetajaraamatu lõpus on õpetaja
õppekava.

Lisa

Töölehed

Õpetajaraamatuga on kaasas eraldi töölehed, millel on õpiku teemadega seotud tõlkeharjutused, tunnikontrollid, kontrolltööd, kaardid mängimiseks.

Esitlusmaterjalid

Kõik gümnaasiumi esitlusmaterjalid leiab õpetaja kodulehelt www.kirjatark.ee , parool on õpetajaraamatus. Esitlusmaterjalides on tunnikontrollid, tõlkeharjutused ja osa õpiku
harjutusi.

Videod

1. Õppematerjali tutvustav video
2. Õppevideod saadetest

Helisalvestised

Kõiki gümnaasiumi helisalvestisi saab kuulata kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.