Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 7. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel“.

Õppekomplekti „Minu eesti keel“ kuuluvad:  õpik,  töövihik, sõnastik; õpetajaraamat lahtiste värviliste töölehtede, sõnade tööde lehtede, kontrolltöölehtede ja tõlkeharjutustega; helisalvestised, esitlusmaterjalid  (uus sõnavara, grammatikateemad,  pildimaterjal ja tõlkeharjutused), grammatikavideod, õppevideod, ülesriputatav grammatikatabel ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK 19.80 EUR;

TÖÖVIHIK koos sõnastikuga 11.20 EUR;

ÕPETAJARAAMAT töö -, sõnade töö-, kontrolltöölehtede-, tõlkeharjutuste- ja grammatikatabelitega 36.20 EUR;

Hindadele lisandub käibemaks 9%

 

Õpik:  3 peateemat.

1. I peatus: Film! Film! Film!

Esimeses peateemas korratakse suures mahus üle 5. ja 6. klassis õpitud teemad: suvised tegemised, huvid, maiustused; väljendid bussis, R-Kioskis, kinos, arvutiklassis,  perearsti, kooliarsti ja hambaarsti juures.
Iga teema algab videoga.

 

2. II peatus: Käänded

Teises peateemas antakse ülevaade kõigist 14 käändest.
Iga uus grammatikateema on õpikus lahti seletatud vene keeles.
Lisavõimalusena ja abiks õpetajale leiab grammatikateemad nii videovormis  kui ka esitlusena www.kirjatark.ee kodulehel.

3. III peatus: Igapäevaelu

Kolmandas peateemas minnakse  sünnipäevale, McDonald’sisse, tagurpidimajja, piilutakse riidekappi ja  toimetatakse kodus.
Iga sõnavarateema algab uute sõnade ning väljenditega, mida õpilastel on võimalik kuulata  www.kirjatark.ee kodulehelt või õpikust QR-koodi kaudu.

 

Töövihik
Töövihiku erinevat tüüpi  harjutused toetavad õpiku materjali. Töövihikus korratakse aktiivselt 1.- 6. klassi materjale ning samas kinnistatakse 7. klassis õpitavat sõnavara ja grammatikat.

Sõnastik
Iga töövihikuga on kaasas eesti-vene ja vene-eesti sõnastik, mis jääb õpilastele. Selles sõnastikus on kõik 1. – 7. klassi sõnad kolmes peavormis.

Õpetajaraamat
Õpetajaraamatus on selgitused selle juurde kuuluvate lahtiste töölehtede ning õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on vastav märge.

Lisa
Töölehed
Õpetajaraamatuga on kaasas lahtised töölehed, kus on õpiku teemadega seotud pildid, mängukaardid, sõnade tööd, tõlkeharjutused ja kontrolltööd. Õpetajaraamatus on kirjeldatud täpselt, kuidas töölehti kasutada.

Esitlused
Õpetaja leiab kõik  esitlusmaterjalid kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee, mille parool on õpetajaraamatus.

Videod
7. klassis on kahte liiki videoid:

1) Õppevideod, kus korratakse suures mahus üle 5. ja 6. klassis õpitud teemad ning millele järgnevad  e-õpetaja küsimused õpilastele nii läbivaadatud videote kohta kui ka õpitava teema raames õpilastele isiklikult.
2) Grammatikavideod, mille alt leiab kõik õpikus olevad vene keeles lahti seletatud grammatikateemad. Grammatikavideote paroolid on õpikus videoharjutuste tööjuhendite kõrval.

Helisalvestised
Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Digiharjutused
Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Grammatikatabelid
Õpetajaraamatuga on kaasas  grammatikatabel, milles  on  näidatud, kuidas  moodustuvad 14 käänet nii ainsuses kui ka mitmuses.