Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene kooli 3. klassi eesti keele õppekomplekt „Minu eesti keel”.

Õppekomplekti “Minu eesti keel” kuulub: õpik (2osa), töövihik lahtiste töölehtedega, õpetajaraamat lahtiste värviliste töölehtede ja kontrolltöölehtedega (ÕTL), helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal), ülesriputatavad grammatikaringid ning digiharjutused..

Hulgihind:

ÕPIK I osa 9.90 EUR;

ÕPIK II osa 9.90 EUR;

TÖÖVIHIK koos vahelehtedega 9.90 EUR;

ÕPETAJARAAMAT lahtiste värviliste
töölehtede ja kontrolltöölehtedega  
34.80 EUR;

GRAMMATIKARINGID (8 tk) 29 EUR.

Hindadele lisandub käibemaks 9%, grammatikatabelitele 20%.

I õpiku esimene peateema on „MINU RAHVUS“. Selles teemas käsitletakse Eestit ning Eesti naaberriike, pealinnu, põhirahvusi, keeli. 3. klassi õpiku teine peateema on „ MINU IGAPÄEVAELU“, kus õpilane õpib rääkima tegevustest ja tarbeesemetest, mis teda igapäevaelus ümbritsevad. Õpilane õpib eesti keeles järgarve 1.–31. Õpiku I osa algab ja lõpeb lauamänguga, kus korratakse õpitud materjali. Lisana on iga peateema juures ka kontrolltööd. I poolaasta õpikus on tähelepanu pööratud järgmistele grammatikateemadele: tegusõna OLEMA kordamisele, millele lisandub NIMISÕNA ainsuse ja mitmuse vorm. Sealt edasi: kohakääne KUS?, tegusõna pööramine olevikus (jaatav ja eitav vorm), määrsõnad tihti, sageli…, küsimused KELLEL?, KELLELE?, järgarvsõnad 1.–31. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni.

II õpiku esimene peateema on „MINU VABA AEG“. Õpilane õpib edastama lihtsaid teateid enda, koduste ja kaaslaste kohta ning neid põhjendama. Lisaks õpitakse jutustama enda, pereliikmete ja kaaslaste vabast ajast, lemmiktegevustest ja eelistustest.

II poolaasta õpiku grammatika on tihedalt seotud I poolaasta grammatikaga. Lisaks I poolaastal õpitule lisanduvad: küsisõna KUHU? -sse, -le ja nn 0-lõpulised sõnad; tegusõna KÄIMA (kus?); tegusõna PEAN (mida tegema?); TAHAN, MEELDIB, OSKAN (mida teha?); tegusõnad olema, helistama, käima pööramine minevikus; kelle JUURES?, kelle JUURDE? Õpiku II osa algab ja lõpeb lauamänguga, kus korratakse õpitud materjali. Lisana on iga peateema juures ka kontrolltööd.

Töövihik
Töövihiku harjutused toetavad õpikumaterjali. Töövihik algab mänguga ja lõpeb mänguga. Peateemade harjutustele järgneb 2 rubriiki: Head nuputamist! Vaata, kas sa mäletad!

Töövihiku vahel on lahtised töölehed õpilastele (TL).

Õpetajaraamat
Õpetajaraamatus on selgitused õpetajaraamatu juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on eraldi märge.

Helisalvestised
Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Esitlused
Kõik esitlusmaterjalid leiab õpetaja kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee.

Digiharjutused
Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Grammatikaringid
Grammatikaringid võib riputada klassi seintele.