Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 2. klassi õppekomplekt “Minu eesti keel”.

Õppekomplekti “Minu eesti keel” kuulub: õpik (2osa), töövihik lahtiste töölehtedega (TL), õpetajaraamat lahtiste värviliste töölehtedega (ÕTL), helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal) ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK I osa 8.90 EUR;

ÕPIK II osa 8.90 EUR;

TÖÖVIHIK koos vahelehtedega 8.90 EUR;

ÕPETAJARAAMAT lahtiste värviliste töölehtedega  14.90 EUR;

Hindadele lisandub käibemaks 9%.

 

Õpiku I osas (I poolaasta) käsitletakse 2 peateemat „Kool“ (12 alateemat) ja „Söök, jook“ (5 alateemat) ning 2 suurt pilti „Tere, kool!“ õpiku alguses ja „Käes on jõulud!“ õpiku lõpus. Iga alateema läbimiseks kulub keskmiselt 2 keeletundi, kaasa arvatud töövihiku harjutused. Iga teema algab väljenditega, mis on CD-le loetud. Esimesele harjutusele järgnevad uut sõnavara kinnistavad harjutused. Sõnavara laieneb tunnist tundi ning uued väljendid leiavad korduvat kastutust nii õpikus, töövihikus kui ka CD-tekstides. Kõik väljendid, õpiku ja töövihiku käsklused on tõlgitud vene keelde. Õpiku esimestes tundides on tähelepanu grammatikal. Seda aga täpselt niipalju, et õpilased suudaksid lihtlauseid moodustada (kõik asesõnad, tegusõna olema pööramine olevikus (jaatav ja eitav vorm), tegusõna pööramine olevikus (jaatav ja eitav vorm), viibima KUS?). Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni.  Õpiku lõpus on 2 suurt kordamist.

Õpiku II osas (II poolaasta) on 4 peateemat „Sõber“ (4 alateemat), „Riided“ (5 alateemat), „Kodu“ (4 alateemat), „Eestimaa!“ (7 alateemat) ning 2 suurt pilti „Minu koolivaheaeg!“ (õpiku alguses) ja „Minu Eestimaa“ (õpiku lõpus).

Õpiku lõpus on 4 suurt kordamist.

I ja II poolaasta õpik lõpeb eesti – vene ja vene – eesti sõnastikuga.

Töövihik
Töövihikus õpetatakse I veerandil väikesi ja II veerandil suuri kirjatähti ning paralleelselt tähtedega on ka tunniteemaga seotud harjutused.
Töövihiku vahel on õpilastele mõeldud lahtiselt lahtilõigatavad töölehed (TL).

Õpetajaraamat
Õpetajaraamatus on selgitused õpetajaraamatu juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on eraldi märge.

Helisalvestised
Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Esitlused
Kõik esitlusmaterjalid leiab õpetaja kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee.

Digiharjutused
Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.