Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 4. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel”.

Õppekomplekti “Minu eesti keel” kuulub: õpik, töövihik, sõnastik, õpetajaraamat lahtiste värviliste töölehtede ja kontrolltöölehtedega (ÕTL), helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal, tõlkeharjutused, sõnade tööd, grammatikateemad), grammatikavideod, ülesriputatavad grammatikatabelid ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK 19.80 EUR;

TÖÖVIHIK koos sõnastikuga 11.20 EUR;

ÕPETAJARAAMAT lahtiste värviliste töölehtede, kontrolltöölehtede ja grammatikatabelitega 36.20 EUR

Hindadele lisandub käibemaks 9%

 

Esimene peateema on MINU EESTI. Selles teemas käsitletakse eesti taimeriiki, räägitakse lemmikloomadest, kunstist, lemmikraamatutest, Eestimaast.
I peateemas on tähelepanu pööratud tegusõna ja nimisõna algvormidele; tegusõna pööramisele olevikus ja minevikus; tagasõnadele.

Teine peateema on EESTI KEELE TUNNIS RÄÄGIME AINULT EESTI KEELES. Selles teemas võetakse läbi see sõnavara, mida õpilane vajab eesti keele tunnis õpetajaga suhtlemisel ning sõnavara, mida vajab laps väljaspool kooli eestlastest eakaaslastega suhtlemisel. II peateemas lisandub käskiv kõneviis ainsuses ja mitmuses; kohakäänded KUS? KUHU? KUST?; siin-seal, siia-sinna, siit-sealt, juures, juurde, juurest; võrdlusastmed; põhi- ning järgarvsõnad.
Lisaks õpikus olevatele tekstidele leiad dialooge LUGEMISPESAST.
Grammatikateemad on õpikus antud vaheldumisi nn sõnavara teemadega, kus õpilastel on hea võimalus õpitud grammatikat kinnistada.

Töövihik
Töövihiku harjutused toetavad õpiku materjali. Peateemade harjutustele järgneb rubriik: VAATA, KAS SA MÄLETAD!

Sõnastik
Töövihikuga on kaasas eraldi sõnastik, kus kõik 1. – 4. klassi sõnad on antud kolmes esimeses vormis. Sõnastik jääb õpilasele.

Õpetajaraamat
Õpetajaraamatus on selgitused õpetajaraamatu juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, kus on töökäsu juures eraldi märge. Siit leiab harjutuste selgitusi, täpsustusi, soovitusi, lisavõimalusi, kuulamistekste ning teatud harjutuste vastuseid.

 

Lisa
Töölehed ÕTL
Õpetajaraamatuga on kaasas lahtised töölehed, kus on õpiku teemadega seotud erinevad pildid, mängukaardid ning kuus kontrolltööd. Õpetajaraamatus on kirjeldatud täpselt, kuidas töölehti kasutada.

Esitlused
Kõik esitlusmaterjalid leiab õpetaja kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee.

Helisalvestised
Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Digiharjutused
Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Grammatikatabelid
Õpetajaraamatuga on kaasas  grammatikatabelid.