Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 1. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel”.

Õppekomplekti “Minu eesti keel” kuulub: õpik (2osa), töövihik lahtiste töölehtedega, õpetajaraamat, helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal) ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK I osa 8.40 EUR

ÕPIK II osa 8.40 EUR

TÖÖVIHIK koos vahelehtedega 7.90 EUR

ÕPETAJARAAMAT lahtiste värviliste töölehtedega 9.30 EUR

Hindadele lisandub käibemaks 9%.

Õpiku I osa (I poolaasta) – Õpikus on 1 peateema „Kool“, mille alla kuulub 20 alateemat, mis on eakohased ja seotud õpilaste igapäevaeluga. Ühe alateema läbivõtmiseks kulub keskmiselt 2 keeletundi. Iga teema algab väljenditega, mis on vene keelde tõlgitud. Väljenditele järgnevad sõnavara kinnistavad harjutused. Sõnavara laieneb järk-järgult ning uusi väljendeid kasutatakse läbivalt nii õpikus, töövihikus kui ka kuulamistekstides. I veerandil toimub enamuses suuline õpe, kuna lapsed alles õpivad eesti tähti. Lugemisharjutused on I veerandil ainult töövihikus, kus toimub suurtähtede õpetamine. Õpik lõpeb kordamisteemaga, mis on soovituslik lisamaterjal. Antud õppematerjali järgi toimub tunnis keeleõpe läbi aktiivse tegevuse, nagu sellele vanusele kohane. Õppematerjalis on kasutatud palju kinnistamisharjutusi.

Õpiku II osa (II poolaasta) on üles ehitatud tunniplaani põhimõttel. Õpilastel on nn tunniplaanis järgnevad ained: 1. Eesti keel. 2. Loodusõpetus. 3. Kunst ja käsitöö. 4. Matemaatika. 5. Inimeseõpetus. 6. Kehaline kasvatus. 7. Muusika.
Õpiku II osas on võrreldes I osaga rohkem tekste, dialooge, lisaks veel laule ja tantse.
Õpik lõpeb kordamisteemaga, mis on soovituslik lisamaterjal.
I ja II poolaasta õpik lõpeb eesti – vene ja vene – eesti sõnastikuga.

Töövihik
Töövihiku sõnavara toetub õpiku „Minu eesti keel” sõnavarale.
Harjutuste käsklused on abiks õpilastele vene keelde tõlgitud.

I veerandil toimub töövihikus ainult suurtähtede õpetamine. Õpiku sõnavara kajastub töövihikus juba esimese tähe õppimise juures.

Töövihiku lõpus on suurtähtede ja väiketähtede kaardid, mis tuleb õpilastel vastavalt õpitud tähele välja lõigata.

Õpetajaraamat
Õpetajaraamatus on selgitused õpetajaraamatu juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, mille tööjuhendi juures on eraldi märge.

Helisalvestised
Helisalvestistelt leiab erinevat tüüpi kuulamisharjutusi ja neid saavad nii õpetajad kui ka õpilased kuulata kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.

Esitlused
Kõik esitlusmaterjalid leiab õpetaja kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee.

Digiharjutused
Digiharjutused leiab kodulehelt www.kirjatark.ee või õpikust QR-koodi kaudu.