Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

Vene koolide eesti keele 5. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel”.

Õppekomplekti “Minu eesti keel” kuulub: õpik, töövihik, sõnastik, õpetajaraamat lahtiste värviliste töölehtede, sõnade töö lehtede, kontrolltöölehtede ja tõlkeharjutustega (ÕTL), helisalvestised, esitlusmaterjalid (uus sõnavara, grammatikateemad, pildimaterjal), grammatikavideod, ülesriputatavad grammatikatabelid ning digiharjutused.

Hulgihind:

ÕPIK 19.80 EUR

TÖÖVIHIK koos sõnastikuga 11.20 EUR

ÕPETAJARAAMAT lahtiste värviliste töö-, sõnade töö-, kontrolltöölehtede ja tõlkeharjutuste ning grammatikatabelitega 36.20 EUR

Hindadele lisandub käibemaks 9%

 

Õpik: 5 peateemat, milles on kokku 12 teemat.

Esimene peateema on KOOL. Esimeses teemas seletatakse lahti hääldamisnormid. Lisaks õpitakse koolitarvete kohta käivaid sõnu ja väljendeid, mida vajab õpilane eesti keele õpetajaga suhtlemisel. Grammatikateemas korratakse nimisõna algvorme ning pööratakse tähelepanu küsisõnadele KELLEGA? MILLEGA?

Teine peateema on SUVI. Selles teemas õpitakse rääkima suvetegemistest. Grammatikas tulevad kordamisele kohakäänded KUS? KUHU? KUST?; -ma ja –da tegevusnimed; millele lisanduvad sõnad: sõitma, käima, tulema MILLEGA?

Kolmas peateema on HUVID. Eesmärk on õpetada last rääkima oma huvialadest, klassikaaslastest ja sõpradest.

Neljas peateema on RAAMATUD. Selles teemas õpitakse sõnavara, mida vajab laps suhtlemisel raamatukogus. Õpilasele tutvustatakse erinevaid eesti kirjanikke ja nende teoseid. Grammatikateemas pööratakse tähelepanu järgarvsõnadele, mis vastavad küsimusele MILLAL?

Viies peateema on ARVUTI. See teema puudutab peamiselt digimaailmaga seotud sõnavara.

Õpiku lisa:
Kogu 5. klassi grammatika on lahti seletatud vene keeles. Õpiku lisavõimalusena on grammatikaesitlused PowerPointis ja videotes.
Alates 3. teemast on iga teema lõpus LUGEMISPESA, kust leiab nii õpiku autorite tekste kui ka eesti kirjanike raamatutest võetud katkendeid.
Õpiku lõpus on DIALOOGID PEEGELPILDIS.

Töövihik
Töövihiku harjutused toetavad õpiku materjali. Töövihik lõpeb rubriigiga
SEDA MA JUBA OSKAN, kus korratakse suures mahus 1.- 4. klassi sõnavara.

Sõnastik
Töövihikuga on kaasas eraldi sõnastik, kus on kõik 1. – 5. klassi sõnad antud kolmes esimeses vormis. Sõnastik jääb õpilasele.

Õpetajaraamat
Õpetajaraamatus on selgitused õpetajaraamatu juurde kuuluvate lahtiste töölehtede, õpiku ja töövihiku nende harjutuste kohta, kus on töökäsu juures eraldi märge. Siit leiab harjutuste selgitusi, täpsustusi, soovitusi, lisavõimalusi, kuulamistekste ning teatud harjutuste vastuseid.

Lisa
Töölehed ÕTL
Õpetajaraamatuga on kaasas lahtised töölehed, kus on õpiku teemadega seotud erinevad pildid, mängukaardid, sõnade tööd, tõlkeharjutused ja kontrolltööd kahes variandis. Õpetajaraamatus on täpselt kirjeldatud, kuidas töölehti kasutada.

Esitlused
Kõik esitlusmaterjalid leiab õpetaja kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee.

Grammatikavideod
Kirjastus Kirjatarga kodulehelt leiab 5. klassi õpiku grammatikavideod nn TAGURPIDI KLASS, kus grammatika seletatakse lahti vene keeles.

Helisalvestised
Kõiki kuulamistekste on võimalik nii õpetajatel kui ka õpilastel kuulata kirjastus Kirjatarga kodulehelt. Lisaks pakume õpikus QR-koodi kasutamisvõimalust.

Digiharjutused Learning App-is
Digiharjutused leiab Learning Apps-is (kodulehel www.kirjatark.ee ja õpiku teemades QR-koodi all).

Grammatikatabelid
Õpetajaraamatuga on kaasas  grammatikatabelid.