Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

1. MA, SA, TA, ME, TE, NAD
Я, ты, он, она, мы, вы, они

2. MA OLEN NAINE, SA OLED MEES…
Я женщина, ты мужчина, …

3. MA EI OLE NAINE, SA EI OLE MEES…
Я не женщина, ты не мужчина,

4. MA- ja DA-INFINITIIV
MA- и DA-инфинитив

5. MA RÄÄGIN, SA RÄÄGID, TA RÄÄGIB…
Я говорю, ты говоришь, он говорит, …

6. MA EI RÄÄGI, SA EI RÄÄGI, TA EI RÄÄGI…
Я не говорю, ты не говоришь, он не говорит, …

7. KES? MIS?
Кто? Что?

8. KÜSISÕNA KAS?
Вопросительное слово KAS?

9. KELLE? MILLE? OMASTAV KÄÄNE
Чей? Кого? Чего? Падеж OMASTAV.

10. MITMUS
Множественное число.

11. MINU, SINU, TEMA…
Мой, твой, его, ее, …

12. KEDA? MIDA? MITU? OSASTAV KÄÄNE
Кого? Что? Сколько? Падеж OSASTAV.

13. KEDA? MIND, SIND, TEDA…
Кого? Меня, тебя, его, ее, …

14. -L KELLEL? (minul, sinul, temal, …)
У КОГО? (у меня, у тебя, у него, у неё, …)

15. -L KELLEL? (arstil, Andreil, …)
У КОГО? (у врача, у Андрея, …)

16. -L MILLAL? (päeval, hommikul, õhtul, …)
КОГДА? (Днем, утром, вечером, …)

17. ESIMENE, TEINE, KOLMAS…
ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, …

18. -S, -L KUS? (tööl, teatris, …)
ГДЕ? (На работе, в театре, …)

19. -S, -L KELLELE? (minule, sinule, temale, …)
КОМУ? (мне, тебе, ему, ей, …)

20. – LE KELLELE? (arstile, lapsele, Andreile, …)
КОМУ? (врачу, ребенку, Андрею, …)

21. KUHU? (tööle, teatrisse, linna, …)
КУДА? (На работу, в театр, в город, …)

22. KUST? (töölt, teatrist, …)
ОТКУДА? (с работы, из театра, …)

23. SA OOTA! SA ÄRA OOTA!
Подожди! Не жди!

24. TE OODAKE! TE ÄRGE OODAKE!
Подождите! Не ждите!

25. MA- ja DA-INFINITIIV
MA- и DA-инфинитив

26. MA VAATASIN, SA VAATASID, TA VAATAS, …
Я смотрел, ты смотрел, он смотрел, …

27. MA EI VAADANUD, SA EI VAADANUD, …
Я не смотрел, ты не смотрел, …

28. MA OLIN, SA OLID, TA OLI, …
Я был, ты был, он был, …

29. MA EI OLNUD, SA EI OLNUD, TA EI OLNUD, …
Я не был, ты не был, он не был, …

30. -GA KELLEGA? MILLEGA?
С KEM? С чем?

31. -TA KELLETA? MILLETA?
Без кого? Без чего?

32. MA TAHAKS, SA TAHAKS …
Я хотел бы, ты хотел бы …

33. MA EI TAHAKS, SA EI TAHAKS …
Я не хотел бы, ты не хотел бы …

34. -NA KELLENA?
КEM?

35. -KS KELLEKS? MIS AJAKS (KELLAKS)? KUI KAUAKS?

36. -NI MILLENI? Peatuseni, Tartuni … MIS AJANI (KELLANI)?