Telefon: +372 5624 5080
E-mail: info@kirjatark.ee

1. Vahva suvi
Vali lünka õige sõna.
Vali lünka õige vorm.

2. Järgmine peatus Pronksi!
Vali lünka õige sõna.
Kas -MA või -DA?

3. Millega sa tegeled?
Vali lünka õige sõna.
Leia paarid.

4. Kommipoe kinkekaart
Vali lünka õige sõna.
Vali õige sõna.

5. R-Kioskis
Vali lünka õige sõna.
Vali õige sõna.

6. Lähme kinno
Vali lünka õige sõna.
Kirjuta number sõnadega.

7. Mine kooliarsti juurde!
Vali lünka õige sõna.
Kas olevik või minevik?

8. Kes on sinu perearst?
Vali lünka õige sõna.
Kirjuta minevikus.

9. Hambaarst
Vali lünka õige sõna.
Vali õige sõna.

10. Tund arvutiklassis
Vali lünka õige sõna.
Kirjuta minevikus.

11.1 14 käänet
Leia paarid.
Kirjuta küsimus.
Kääna.
Järjesta käänded.

11.2 Nim, om, os
Kirjuta ainsuses.
Vali õige vorm.
Kääna osastavas käändes.

11.3 Kuhu, kus kust
Vali õige vorm.
Vali õige vorm.
KUHU?, KUS? või KUST?

11.4 Kellele, kellel, kellelt
KELLELE?, KELLEL? või KELLELT?
Vali õige sõna.
Vali õige sõna.
Leia paarid.

11.5 Millal
Kirjuta.
Leia paarid.
Vali õige sõna.

11.6 Kellega, millega
Leia paarid.
Kirjuta millega.
Kirjuta sõna õiges vormis.
Kirjuta sõna õiges vormis.

11.7 Kellest, millest
Kellest? Millest? Kust?
Leia paarid.
Kirjuta sõna õiges vormis.

11.8 Millest milleni
Leia paarid.
Kirjuta, et sõna vastaks küsimusele MILLEST? / KUST?
Kirjuta, et sõna vastaks küsimusele MILLENI? / KUHU?
Vali õige vorm.

11.9 Kelleks, mis ajaks
Leia paarid.
Kirjuta mitme aastaseks?
Kirjuta sõna õiges vormis.
Tõlgi.

11.10 Kellena, millena
Kellena ta töötab?
Leia paarid.
Vali õige vorm.

11.11 NINA TAGA
Leia paarid.
Vali õige sõnaühend.
Mis ajast mis ajani?
Vali õige sõna.

11.12 Kordamine
Leia paarid.
Pane sõnaühend õige käände juurde.
Vali õige vorm.

12.1 Sünnipäev
Leia paarid.
Mitmendal on sinu sünnipäev?
Vali õige vorm.
Kirjuta sõna õiges vormis.

13. Mida, mida, mida
Milliste tegusõnade järel on OSASTAV kääne?
Leia paarid.
Kirjuta osastavas käändes.
Vali lünka õige sõna.

14. McDonalds
Leia paarid.
Kirjuta lünka sobiv sõna.
Leia paarid.

15. Tagurpidi maja
Leia paarid.
Tõlgi.
Vali lünka õige sõna.

16. Kodused toimetused
Leia paarid.
Tõlgi.
Vali lünka õige vorm.

17. Hakkame sättima
Leia paarid.
Tõlgi.
Kas see riietusese on PEAS, KAELAS, SELJAS või JALAS?
Vali lünka õige vorm.